فراخوان همکاری

به اطلاع کلیه اساتید محترم می رساند که شرکت رایادرس جهت تقویت و ارتقاء کیفیت محتواهای تولیدی خود، از افرادیکه سابقه تدریس در دوره های ضمن خدمت حضوری و الکترونیکی را داشته اند، دعوت به همکاری می نماید. لذا از عزیزانی که تمایل به همکاری با رایادرس را دارند تقاضا می شود که مشخصات فردی و تحصیلی خود را (طبق جداول پیوست) به آدرس زیر ایمیل نمایند .

apply@rayadars.com